Velkommen til Stiftelsen Klokkergården

Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Stiftelsen gir tilbud til ungdom fra 13 årsalderen. Stiftelsen ble etablert i 1980 og har således lang erfaring innen feltet. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Bufetats ulike fagteam er innsøkende instans. Stiftelsen har totalt ca 60 plasser i ulike avdelinger og familiehjem.

Det foreligger rammeavtaler med Bufdirektoratet om kjøp av plasser, både i kollektiv og familiehjem.

Ledige stillinger

Vi søker familiehjem (fosterhjem)

Stiftelsen Klokkergården - Jubileumsmagasin

 

Informasjon om inntak

Stiftelsen Klokkergården har tre fellesinntak i året, februar, juni og september. Søknader til inntakene vurderes fortløpende og vårt korttidskollektiv Torpet tar imot ungdommer i forkant av fellesinntakene.

Våre mindre avdelinger tar inn ungdommer utenom de tre fellesinntakene.

Les mer om inntak her.

 

 

Kollektiv/familiehjem/oppfølging

Stiftelsen Klokkergården har kortidskollektiv, flere langtidskollektiv og familiehjem/oppfølging på en rekke steder i Norge.