Velkommen til Stiftelsen Klokkergården

Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Stiftelsen gir tilbud til ungdom fra 13 årsalderen i barnevernskollektiv og familiehjem.

I tillegg gir vi tilbud om plassering i familiehjem tilknyttet omsorgsenheter for barn i aldersgruppen 6-15 år.

Stiftelsen ble etablert i 1980 og har lang erfaring innen feltet. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Stiftelsen har totalt ca 60 plasser i ulike kollektiv/enhet og familiehjem.

Rammeavtaler

Det foreligger rammeavtaler med Bufdirektoratet om kjøp av plasser, både i kollektiv og familiehjem. I tillegg foreligger det rammeavtale med Barne- og familieetaten i Oslo om plassering i familiehjem.

Stiftelsen Klokkergården - Jubileumsmagasin

Les: Institusjonsplan Stiftelsen Klokkergården

 

Informasjon om inntak

Ta gjerne kontakt med Ole Morten Sveen tlf. 97 19 05 36 for å drøfte aktuelle ungommer til et av våre åtte barnevernskollektiv.

For å drøfte plassering i våre omsorgsenheter/familiehjem  ta kontakt med Jan Bjerktun tlf. 92 08 60 11 eller Kjersti Lindahl tlf. 41 41 30 59.

Barn med omsorgsbehov

Vi har utvidet vårt tilbud og har etabler familiehjem og omsorgsenheter for barn fra alderen 6 til 15 år, med muligheten til inntak av yngre og eldre barn. Omsorgsenhetene er godkjent for bruk i innfasningsarbeidet og overføring til det enkelte familiehjemmet, og skal være en pauseenhet.

Kollektiv/familiehjem/oppfølging

Stiftelsen Klokkergården har kortidskollektiv, flere langtidskollektiv og familiehjem/oppfølging på en rekke steder i Norge.