Velkommen til Stiftelsen Klokkergården

Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Stiftelsen gir tilbud til ungdom fra 13 årsalderen.

I tillegg gir Stiftelsen tilbud om plassering i familiehjem tilknyttet enheten Austad for barn i aldersgruppen 6-14 år.

Stiftelsen ble etablert i 1980 og har således lang erfaring innen feltet. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Bufetats ulike fagteam er innsøkende instans. Stiftelsen har totalt ca 60 plasser i ulike kollektiv/enhet og familiehjem.

Rammeavtaler

Det foreligger rammeavtaler med Bufdirektoratet om kjøp av plasser, både i kollektiv og familiehjem. I tillegg foreligger det rammeavtale med Barne- og familieetaten i Oslo om plassering i familiehjem.

Stiftelsen Klokkergården - Jubileumsmagasin

 

Informasjon om inntak

BUFetat ved NIT/fagteam er innsøkende instans til våre kollektiv og fagteam til våre familiehjem. Søknadene sendes til Stiftelsens administrasjon: Stiftelsen Klokkergården, Økernveien 99, 0579 Oslo

Ta gjerne kontakt med Ole Morten Sveen tlf. 97 19 05 36 for å drøfte aktuelle ungdommer. Våre åtte kollektiv har ulike størrelser og beliggenhet.

Plasseringsgrunnlaget for inntak i Stiftelsens ulike kollektiv og familiehjem er i hovedsak basert på "adferdsparagragene" i Lov om barneverntjenester, §§ 4-24, 4-26, 4-25. Plasseringsgrunnlaget for familiehjem tilknyttet Austad er §§ 4-12 og 4-4.

For å drøfte plassering i familiehjem tilknyttet enheten Austad ta kontakt med Jan Bjerktun tlf 92 08 60 11.

 

Kollektiv/familiehjem/oppfølging

Stiftelsen Klokkergården har kortidskollektiv, flere langtidskollektiv og familiehjem/oppfølging på en rekke steder i Norge.