Velkommen til Stiftelsen Klokkergården

Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon med formål å rehabilitere ungdom med rus- og atferdsproblemer. Stiftelsen gir tilbud til ungdom fra 13 årsalderen i barnevernskollektiv og familiehjem.

I tillegg gir vi tilbud om plassering i familiehjem tilknyttet omsorgsenheter for barn i aldersgruppen 6-15 år.

Stiftelsen ble etablert i 1980 og har lang erfaring innen feltet. Alle plasseringer skjer i hht. Lov om barneverntjenester. Stiftelsen har totalt ca 60 plasser i ulike kollektiv/enhet og familiehjem.

Rammeavtaler

Det foreligger rammeavtaler med Bufdirektoratet om kjøp av plasser, både i kollektiv og familiehjem. I tillegg foreligger det rammeavtale med Barne- og familieetaten i Oslo om plassering kollektiv (Klokkergårdenkollektivet og Måløykollektivet) og i familiehjem.

Stiftelsen Klokkergården - Jubileumsmagasin

Les: Institusjonsplan Stiftelsen Klokkergården

 

Informasjon om inntak

Ta gjerne kontakt på telefon 97 19 05 36 eller 23 37 02 60 for å drøfte aktuelle ungommer til et av våre åtte barnevernkollektiv.

Barn med omsorgsbehov

Vi har utvidet vårt tilbud og etablert omsorgsenheter for barn fra alderen 6 til 15 år, med muligheten til inntak av yngre og eldre barn. Omsorgsenhetene er godkjent for bruk i innfasningsarbeidet, kartlegging og observasjon før eventuell overføring til familiehjemmet.

For å drøfte plassering i våre omsorgsenheter/familiehjem  ta kontakt med Sondre Digene tlf. 48 88 20 64 eller Kjersti Lindahl tlf. 41 41 30 59.

Kollektiv/familiehjem/oppfølging

Stiftelsen Klokkergården har kortidskollektiv, flere langtidskollektiv og familiehjem/oppfølging på en rekke steder i Norge.